Saturday

Usluge

Prevodi overeni pecatom sudskog tumaca:

- sa francuskog na srpski; sa srpskog na francuski.

Ostali prevodi (bez overe pecatom):

- sa francuskog na srpski; sa srpskog na francuski

- sa engleskog na srpski; sa srpskog na engleski

- sa spanskog na srpski; sa srpskog na spanski

- sa spanskog na srpski; sa srpskog na spanski

Tuesday

Sudski tumac za francuski jezik

Stalni sudski tumac za francuski jezik
za podrucje Okruznog suda, Beograd.

Prevodjenje dokumenata i ostali prevodi
sa francuskog na srpski
i
sa srpskog na francuski.

Prevodjenje sa overom sudskog tumaca
za zvanicne sluzbene potrebe
i
prevodjenje bez overe, za sve druge potrebe.

Vise informacija na web-sajtu:
Sudski tumac u Beogradu, za francuski